menu
Strefa mieszkańca
+48 789 239 959
biuro@imperium-zarzadzanie.com.pl

ul. Sikorskiego 2, II piętro, pok. 219 Wrocław

Według naszych klientów
z zarządzania nieruchomościami
czynimy sztukę.

Robimy to poprzez najwyższe standardy, wzorową komunikację
oraz dbałość o budżet i wzrost wartości nieruchomości.

Sprawdź naszą ofertę

Jesteśmy Zarządcami nieruchomości, którzy wyznaczają nowe, wyższe standardy w branży.

Wyróżniamy się na wrocławskim rynku, oferując usługi, skrojone na miarę potrzeb naszych Klientów.

Opieramy nasze Imperium na ludziach: doświadczonych profesjonalistach z wielu branż. Jesteśmy ekspertami zarządzania nieruchomościami, budownictwa, księgowości, prawa, administracji i konserwacji budynków.

Dzięki szerokim specjalizacjom chronimy naszych Klientów przed problemami i zapewniamy najwyższą jakość usług, które czynią ich nieruchomości lepszymi i bardziej prestiżowymi.

Mocne filary doskonałego zarządzania nieruchomościami

Kierujemy się jasno wytyczonymi celami i wartościami. Wiemy, jak zarządzać nieruchomościami, aby nasi Klienci otrzymali wszystko, czego potrzebują! Filary IZN to kwintesencja naszego działania, które ukierunkowujemy na cel, dobro i zadowolenie naszych Klientów.

Czynimy sztukę

Zawód Administratora Nieruchomości jest dla nas sztuką! Definiujemy na nowo zakres obowiązków, wpływ na jakość nieruchomości i Wspólnoty Mieszkaniowej oraz realizację ustalonych celów. Czynimy to, poprzez aktywną inicjatywę, którą zaskakujemy naszych Klientów. Proponujemy rozwiązania, które tworzą unikalne wartości, poprawiające jakość i standard nieruchomości oraz Wspólnoty Mieszkaniowej. To dla nas sztuka, którą kreujemy z uwagą, zaangażowaniem i poświęceniem. W efekcie jesteśmy nie tylko Administratorem Nieruchomości, ale także concierge dla naszych Klientów!

Zarządzamy przez pryzmat korzyści

Nasze działania są zorientowane na cel, ustalony zgodnie z potrzebami Klientów. Robimy wszystko, aby podnosić komfort życia i estetykę budynku. Współpraca z nami oznacza wzrost wartości nieruchomości naszych Klientów oraz większe bezpieczeństwo mieszkańców! Co więcej, myślimy i działamy perspektywicznie. To, co dla innych zarządców jest niedoścignioną przyszłością, dla nas jest standardem już teraz. W rezultacie zabezpieczamy kluczowe obszary Wspólnoty Mieszkaniowej, chroniąc jej dobro i podnosząc standard życia.

Dostarczamy najwyższą jakość w najniższej cenie

Szanujemy pieniądze naszych Klientów. Każda wpłacona złotówka do budżetu części wspólnych, doskonale i efektywnie pracuje – pod naszą opieką – na podnoszenie standardu danej nieruchomości. Najważniejsza jest dla nas jakość, dlatego najpierw dostosowujemy ją do ustaleń i wyznaczonego standardu, a dopiero później do budżetu. W ten sposób otrzymujemy najwyższą jakość w najlepszej cenie.

Transformujemy Twoją nieruchomość

Ulepszamy Wspólnotę Mieszkaniową zgodnie z oczekiwaniami Klientów
i wysokimi standardami IZN. Rozwiązujemy problemy i likwidujemy wszystkie zagrożenia, które pojawiają się we Wspólnocie. Kierujemy się planami krótkoterminowymi i długoterminowymi, realizując cele i transformując wszystkie obszary zarządzania nieruchomością! W ten sposób tworzymy atmosferę zaufania, satysfakcji i dumy z miejsca, które mieszkańcy Wspólnoty nazywają Domem.

Oczekujesz więcej?

Nadzory inwestorskie

Reprezentujemy inwestorów na budowie, przejmując na siebie ciężar ich odpowiedzialności. Nasi wykwalifikowani i doświadczeni inspektorzy kontrolują, czy realizacja budowy jest zgodna z: projektem, wiedzą techniczną, pozwoleniem na budowę, a także przepisami prawnymi. Ponadto nasze nadzory inwestorskie obejmują również instalacje sanitarne i elektryczne, a także weryfikację jakości, wykonanych prac oraz wykorzystanych materiałów podczas budowy.

Nadzory inwestorskie, prowadzone przez specjalistów IZN, to gwarancja najwyższych standardów i niezawisłej weryfikacji budowy. Dajemy zdefiniowaną jakość i pełne bezpieczeństwo! W konsekwencji tworzymy świetne wizytówki dla inwestorów, którzy pragną skutecznie budować swoją markę.

Skontaktuj się z nami

Przeglądy techniczne budynków

Na życzenie Właścicieli lub Zarządców Nieruchomości, wykonujemy przeglądy techniczne budynków roczne oraz pięcioletnie. W rezultacie zapewniamy bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom, podnosimy standard ich życia, a dodatkowo chronimy ich przed usterkami i kosztownymi naprawami w przyszłości!

W ramach przeglądów technicznych rocznych weryfikujemy stan m.in.: instalacji gazowych, przewodów kominowych, elementów narażonych na działanie warunków atmosferycznych, segmentów podlegających eksploatacji oraz urządzeń, odpowiadających za ochronę środowiska.

Przeglądy techniczne budynków pięcioletnie obejmują natomiast m.in.: czynności, podejmowane podczas kontroli rocznej, weryfikację instalacji elektrycznej i piorunochronnej, a także kontrolę jakości estetyki otoczenia i budynku.

W IZN działamy na korzyść inwestorów, zarządców oraz mieszkańców nieruchomości!

Skontaktuj się z nami

Audyty budżetu

Audyt finansowy nieruchomości to skuteczna droga do uszczelnienia wydatków i wypracowania wolnych środków w budżecie obiektu. W IZN wspieramy Inwestorów w efektywniejszym zarządzaniu nieruchomością i opłacalnym lokowaniu kapitału. Wszystkie audyty budżetu traktujemy indywidualnie: poznajemy potrzeby Klientów, omawiamy specyfikę i zakres pracy oraz planujemy zadania w czasie.

Wykonywane przez nas audyty budżetu nieruchomości obejmują:

 • przegląd dokumentów finansowych, księgowych i operacyjnych,
 • analizę budżetu w kontekście ustalonego standardu usługi i zawartej do niej dokumentacji,
 • propozycję alternatywnych rozwiązań przy ewentualnym wykryciu nieprawidłowości,
 • weryfikację poniesionych kosztów na rzecz nieruchomości i sprawdzenie zgodności wydatków z planem budżetowym,
 • analizę zatorów płatniczych i kontrolę skuteczności, prowadzonych do tej pory procesów windykacyjnych,
 • ocenę stanu finansowego nieruchomości i prognozy na przyszłość.

 

Audyt finansowy nieruchomości w IZN to szczegółowa i kompleksowa analiza budżetu, a także obszarów operacyjnych i technicznych obiektu.

Skontaktuj się z nami

Audyty efektywności energetycznej

W IZN dostarczamy najatrakcyjniejsze warunki handlowe przy zakupie mediów energetycznych, obniżamy koszty stałe, eliminujemy straty energetyczne i transformujemy infrastrukturę obiektów pod kątem jej efektywności. Wskazujemy, co poprawić w nieruchomości, aby osiągnąć lepsze parametry w obszarze energetyki. W efekcie redukujemy koszty mediów, radykalnie zwiększając jakość zarządzania finansami. Co więcej, audyt efektywności energetycznej pozwala przygotować się na ewentualną modernizację!

Podczas audytów energetycznych sprawdzamy wszystkie elementy w nieruchomości, które wpływają na zużycie energii elektrycznej, gazu i ciepła. Są to m.in.:

 • zapisy umowne kontraktów na dostawy,
 • koszty dystrybucyjne (koszty stałe),
 • kotłownie/węzły cieplne,
 • instalacje grzewcze, klimatyzacyjne, wentylacyjne,
 • oświetlenie,
 • stolarka okienna i drzwiowa.


Weryfikujemy, czy koszty energetyczne nieruchomości są optymalne.
Skupiamy się na wielu obszarach, dostosowując działania do potrzeb Klientów i specyfiki nieruchomości. W efekcie podnosimy standard zarządzania nieruchomością, minimalizujemy koszty utrzymania i wspieramy wzrost wartości nieruchomości.

Skontaktuj się z nami

Obiekty, którymi zarządzamy

Co mówią o nas inni

Imperium w liczbach

sygnet@2x
17

lat doświadczenia

sygnet@2x
4763

obsługiwanych lokali

sygnet@2x
327000

m2 zarządzanej powierzchni

Wierzymy, że każdy zasługuje na miejsce, które nazywa Domem

Mamy wpływ na miejsce, w którym mieszkamy. To od nas zależy, czy będzie ono „mieszkaniem, z niekończącymi się problemami i rozczarowaniami” czy „domem”, do którego z radością wracamy i z dumą się chwalimy…

Kierując się tą wizją, zarządzamy nieruchomościami we Wrocławiu. Wyznaczamy nowy standardy, za pomocą których budujemy „Wymarzone Domy” w świadomości mieszkańców. Inicjatywa, komunikacja, kompetencje, profesjonalizm i najwyższa jakość obsługi sprawiają, że nasi Klienci odczuwają większą satysfakcję i zadowolenie z życia w danym miejscu.

Wierzymy, że każdy zasługuje na swój własny „ Idealny Dom”. 

W IZN pomagamy go tworzyć!

Sprawdź naszą ofertę

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania

Napisz do nas za pomocą formularza kontaktowego lub zadzwoń pod podany poniżej numer kontaktowy.  Pon - Pt : 9.00 - 17.00
  ul. Sikorskiego 2, II piętro, pok. 219 Wrocław